top of page

 

Konzultace

Konzultace probíhá formou osobního a telefonického rozhovoru s klientem. V průběhu konzultace navrhnu klientovi nejvhodnější postup terapie

a určím léčebné prostředky. Pro účel diagnostiky používám standardní metody jako jsou např. dotazníky a repertorizace a též vlastní systém diagnostiky s využitím psychotronické metody - radiestezie. V praxi používám tradiční a osvědčené metody jako jsou Bachova květová terapie, klasické konstituční a komplementární homeopatie, rodinné konstelace, psycho-kineziologie a biorezonanční terapie. Klientům též poskytuji poradenství

v oblasti zdravé výživy a doplňků stravy. Telefonické konzultace poskytuji klientům zdarma.

PSYCHOTRONICKÁ DIAGNOSTIKA

 

Diagnostika s využitím psychotronické metody radiestezie je energetická diagnostika a není v žádném případě srovnatelná s diagnostikou používanou v klasické západní medicíně. Aby nevzniklo nějaké nedorozumění, naleznete zde v této souvislosti několik důležitých vysvětlení:

 

  • Zátěže naměřené na fyzické úrovni, neznamenají, že klient tuto zátěž nebo patogen v daném okamžiku má, nebo že je akutně nemocný.

  • Zátěže zjištěné na duševní nebo mentální úrovni či v rovině rodinných konstelací rovněž neznamenají, že si jich v daném okamžiku musí být klient vědom, nebo že jimi nějak trpí.

 

Byla-li tedy zjištěna při radiestezickém měření (testování) rezonance v nějaké oblasti zátěže, ať již na fyzické nebo duševní či mentální úrovni, jsou pravděpodobné následující příčiny:

 

  • Klient může touto zátěží trpět v daném okamžiku, resp. onemocněl akutně/chronicky.

  • Klient se v minulosti na fyzické úrovni setkal s patogenní zátěží (např. formou očkování, dřívějšího onemocnění atd.) a tato informace

       je v tělesném organismu stále ještě přítomna.

  • Může se jednat o informace na úrovni tzv. biopole či aury klienta, a to ve formě genetické predispozice nebo miasmatické zátěže (viz homeopatie – miasmata) aniž by v nedávné minulosti došlo k přímému kontaktu s patogenem.

  • Při zátěžích na duševní a mentální rovině se jedná o podobný mechanismus průběhu a vzniku těchto zátěží, tedy o akutní stav nebo nějaký druh zdravotních potíží v přítomnosti a vlivy (např. duševní trauma, šok apod.) z blízké či vzdálené minulosti. Také se zde může jednat o vliv zátěží na dědičné (generační) úrovni.

Termín konzultace, terapie a ceník

Pro informace o termínu konzultace, postupu terapie a cenách prosím volejte na telefonní číslo: +420 602 333 526

 

bottom of page