top of page

Homeopatie

 

 

Homeopatie je v současnosti zřejmě nejznámější alternativní léčebná metoda. Její název vychází z řeckého homoios (podobný) a pathos (nemoc). Jedná se o léčebnou metodu starou více než 200 let. U jejího počátku stál německý lékař Samuel Hahnemann (1755–1843).

 

Homeopatické přípravky se připravují ze surovin živočišného, rostlinného i minerálního původu nebo může jít o tzv. bioterapeutika, tedy

o produkty získané z vlastního organismu. Dalším homeopatickým prostředkem mohou být tzv. nosody, při jejichž výrobě jsou použity např. infekční tkáně nebo nejrůznější bakterie. V současné době se při výrobě homeopatik využívá více než 5500 látek a jejich počet stále narůstá.

 

Homeopatie je založena na dvou základních pravidlech: na pravidlu podobnosti a na pravidlu infinitezimálního zředění. Pravidlo podobnosti říká, že látka, kterou použijeme k léčbě zdravého člověka, u něj vyvolá stejné příznaky jako má sama nemoc, k jejíž léčbě má být látka použita.

 

Termínem infinitezimální zředění se rozumí co největší možné naředění léčivé látky v homeopatickém přípravku. Důležité je nejen dostatečné naředění léčivého přípravku, ale také tzv. potenciace neboli dynamizace. Jde vlastně o protřepávání surovin. Dosáhne se jím maximálního léčebného efektu a naopak dojde k vymizení nežádoucích účinků dané látky. Potenciace se vždy provádí opakovaně po stejném postupu.

 

Běžně se setkáváme s dvěma druhy ředění homeopatických léků:

 

1. Centezimální označené písmenem C nebo CH a dále následuje číslo, např. 5CH, 9CH, 15CH, 30CH atd.

2. Decimální označené písmenem D a opět dále následuje číslo, např. D3, D6, D10, D12, D15 atd.

 

Další homeopatika, která se vyrábějí ve velmi vysokém ředění, jsou již méně obvyklá, ale též v praxi homeopatů často předepisovaná. Označují se písmeny Q a LM a FC (Fluxion potency) a dále následuje číslo potence např. Q1–18, LM1–30, FC1M–FC100M atd.

 

Homeopatie nepracuje s hlavní účinnou látkou, ale pouze s informací. Ze surovin se dostává tato informace do homeopatického přípravku během vlastní přípravy v podobě energie. Účinná látka nemusí být v homeopatiku vůbec obsažena. Díky tomu homeopatie nemá žádné kontraindikace a nevykazuje žádné vedlejší nežádoucí účinky.

 

Principy homeopatické léčby jsou shodné jak u lidí, tak u zvířat. Používají se stejné homeopatické přípravky a vychází se ze stejných zákonitostí. Použití klasické homeopatie pro léčbu zvířat je možné díky platnosti zákonů Samuela Hahnemanna, který napsal: „Pokud zákony medicíny, které znám a za kterými stojím, jsou reálné, skutečné, jedině přirozené, měly by nutně najít svou aplikaci u zvířat, stejně jako

ji našly u lidí.“

 

Veterinární homeopatická léčba se využívá především u chronických neléčitelných stavů, ale poslouží stejně dobře i v dalších případech onemocnění jako vhodná alternativa k chemické léčbě. Zvířata homeopatickou léčbu velmi dobře snášejí na rozdíl od léčiv klasické medicíny. Někdy je vhodná kombinace homeopatik a klasických léků.

 

Homeopatie není vhodná jako samostatný prostředek u akutních, život ohrožujících onemocnění a v takových případech může být podávána pouze jako doplňující léčebný prostředek.

SCHŰSSLEROVY TKÁŇOVÉ SOLI:

 

Název biochemické (též tkáňové nebo buněčné) soli je odvozen od dvanácti základních minerálních solí, které se nachází v buňkách

a tkáních lidského organismu. V 19. století biochemické soli definoval dr. Wilhelm Heinrich Schüssler (1821–1898), kterého považujeme za průkopníka biochemie. V podstatě se jedná o sloučeniny sodíku, draslíku, železa, vápníku, síry, fosforu, chlóru a křemíku, které se nachází

v lidském těle a jejich rovnováha je nevyhnutelná pro udržení zdraví. Získáváme je přirozeně z potravy, avšak současné zemědělství nám poskytuje potraviny často o tyto minerální látky ochuzené. V důsledku toho, i v důsledku zvýšené fyzické nebo duševní zátěže, která je pro dnešní dobu charakteristická, dochází k narušení rovnováhy esenciálních minerálních živin v těle, což se projeví zdravotními problémy. Minerální anorganické látky se velmi obtížně vstřebávají. Bylo zjištěno, že nejlepší vstřebatelnost je při zpracování anorganického materiálu triturací na potenci D6 a D12. Systém biochemických tkáňových solí je běžně užíván v celé Evropě jako prostředek prevence, léčení

a udržování zdraví.

 

Pro účel terapie používám homeopatické přípravky od renomovaných výrobců Boiron a Remedia, které zaručují vysokou kvalitu produktů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page