top of page

Bachova květová terapie

 

Od nepaměti jsou lidé přitahováni krásou a vůní květin. Ty však nejsou jen vhodným dárkem či dekorací, ale také nositelkami skrytých léčivých sil mocné matky Přírody. Jistě, každý z nás ve svém životě užíval léčivé rostliny v té či oné podobě, např. jako lék, doplněk stravy nebo součást nějaké diety. Bachovy květové esence jsou však jiného, vyššího řádu než běžné léčivky. Dovolte mi prosím, abych o nich pověděl trochu více.

 

Nejprve bych se rád zmínil o jejich objeviteli. Anglický lékař Edward Bach (1886 - 1936) byl podle některých svědectví člověkem duchovně založeným a neobyčejně senzitivním. Už od dětství velice miloval přírodu a často v ní pobýval. Vždy toužil pomáhat druhým lidem, a to bylo zřejmě důvodem, proč se rozhodl pro studium medicíny. Již v samých počátcích své lékařské kariéry si Edward Bach povšiml, že se tehdejší lékařská věda věnovala více léčení nemocí než člověku samotnému. 

 

Dr. Bach intuitivně a správně vycítil, že za nemocemi již projevenými ve fyzickém těle se skrývají příčiny v jemnějších strukturách energetického systému člověka. Byl dobrým pozorovatelem lidských povah, což mu později pomohlo roztřídit charakterové rysy

do určitých typů a léčit tak člověka podle jeho jedinečného psychologického založení a nejen podle projevené choroby. V roce 1919 začal pracovat v Londýnské homeopatické nemocnici a s uspokojením shledal myšlenky zakladatele homeopatie Samuela Hahnemanna

do značné míry shodné se svými vlastními. Již během praxe v nemocnici začal dr. Bach experimentovat s prvními rostlinami ze své kolekce a výsledky jej potěšily natolik, že se později rozhodl vzdát se lékařské kariéry a zcela se věnovat objevování nových rostlin, přípravě esencí a zkoumání jejich účinku. V roce 1930 odešel na britský venkov, kde se této činnosti věnoval až do konce svého života. 

 

Genialita dr. Bacha byla ve způsobu, jakým nacházel ve volné přírodě mezi mnoha jinými druhy rostlin právě ty nejúčinnější pro léčení

a harmonizaci lidské psychiky, a také ve způsobu, jakým z těchto rostlin vyráběl svoje květové esence. U rostlin, u nichž objevil výrazné léčivé účinky, zprvu nelze poznat jejich vnitřní kvalitu. Některé z nich jsou užívány také ve fytoterapii, ale v jiné formě. Další byly doposud označovány jako plevel. Významný je fakt, že se jedná vesměs o nejedovaté druhy rostoucí ve volné přírodě, tedy nekultivované člověkem. To je jistě zásadním předpokladem jejich léčivého účinku.

 

Dalším pozoruhodným faktorem je metoda, jakou používal k uvolnění léčivé složky z těchto rostlin. Nejprve šetrným způsobem bez přímého dotyku s pokožkou ruky uvolnil okvětní lístky určité rostliny a vložil je do nádoby s čistou pramenitou vodou. Nádobu naplnil květy tak, že zakryly celou hladinu, a vystavil je na několik hodin přímému slunečnímu působení. U těch druhů, které kvetou v době, kdy sluneční svit není tak intenzivní, používal metodu vaření. Vodu s výluhem, neboli esencí z květů, preparoval alkoholem a rozdělil do zásobních lahviček. Tyto mateřské esence v zásobních lahvičkách dále určitým způsobem ředil a kombinoval s jinými esencemi tak, jak to vyžadoval zdravotní stav jeho pacientů.

 

Edward Bach v průběhu svého výzkumu objevil a popsal účinek celkem u 38 květů a rozdělil je dále do sedmi skupin podle základních témat způsobujících negativní naladění člověka. 

 

Jsou to: strach, nejistota, nedostatečný zájem o přítomné okolnosti, přecitlivělost na určité vlivy, skleslost, zoufalství

a přílišná péče o blaho druhých. 

 

Bach zjistil, že odstraněním negativních myšlenkových konceptů docházelo často i ke spontánnímu, rychlému vyléčení některých nemocí již projevených ve fyzickém těle. Na sklonku života předal svůj květový léčebný systém svým kolegům a označil jej za kompletní

a uzavřený. Systém obsahuje přesný návod pro výrobu, ředění a používání esencí. V současné době používá Bachovy květové esence ve své praxi mnoho terapeutů, lékařů a psychologů po celém světě. Jeho přáním také bylo rozšířit a zpřístupnit tento systém léčení pro všechny lidi, tak, aby sami mohli převzít zodpovědnost za své uzdravení  a naučili se používat esence podle potřeby ve svém každodenním životě. Jeho vize se dnes stále více naplňuje. 

 

Dr. Bach, který svými květovými esencemi úspěšně vyléčil u lidí i velmi závažné choroby často doporučoval podávat esence také zvířatům. Výsledky byly pozoruhodné, což je zřejmě i důvod, proč se jeho rostlinné preparáty rozšířily po celém světě také do ordinací veterinářů a terapeutů, používajících alternativní metody léčení.

 

V mé praxi představují Bachovy květové esence jednu z hlavních terapeutických metod a často se mi též osvědčilo ji kombinovat s přípravky z aromaterapie a homeopatie spolu s doplňky stravy, jako jsou např. vitamíny a minerály. 

 

Při terapii používám Bachovy květové esence od společnosti Nelson, která zaručuje při výrobě originální postup podle dr. Bacha a tím

i nejvyšší kvalitu a účinnost esencí.

 

 

bottom of page