top of page

 

Úvodem

Proces terapie s využitím prostředků alternativní medicíny je vnitřní a intimní záležitostí. Skutečná léčivá síla je ukryta v nás samých. Úlohou terapeuta je pouze předat klientovi klíčové informace směřující k jeho uzdravení, zvolit vhodnou, šetrnou

a bezpečnou metodu léčby, určitou formou zbavit tělo toxinů a doplnit pro organismus důležité podpůrné a chybějící látky. Tímto přístupem je člověku umožněno nejprve rozpoznat příčinu jeho zdravotních potíží a výběrem vhodných prostředků

je zmírnit nebo zcela eliminovat. K uvědomění příčiny a k pozitivní změně by však mělo dojít především v duševní a mentální rovině, neboť zde se zpravidla nachází hlubší důvod většiny našich zdravotních potíží. 

 

Pro úspěšnou terapii je pochopitelně velice důležitá důvěra k terapeutovi (nebo k lékaři) a vzájemné sympatie od prvního setkání a rozhovoru. Z tohoto důvodu nabízím klientům první konzultaci zdarma, abychom se nejprve poznali a zjistili zda

si budeme rozumět či nikoli.

 

Člověk žijící v naší západní společnosti má svobodnou volbu, jak bude pečovat o své zdraví. Alternativní medicína samozřejmě nemůže zcela nahradit lékařskou péči, ale v bezpočtu případů (nejen v mé praxi) se ukázala být efektivnější a přínosnější variantou.

Ve své praxi, která zahrnuje i delší pobyt v zahraničí, používám tradiční a osvědčené prostředky, které mě osobně velice pomohly. Za více než 25 let zkušeností s alternativní medicínou jsem se ještě nesetkal s případem, kdy tyto prostředky nepřinesly lidem nebo zvířatům úlevu či cestu k uzdravení.

Váš

Ladislav Tichý

 

bottom of page