Please reload

Recent Posts

Bachovy květové esence - 14.díl

September 20, 2016

1/10
Please reload

Featured Posts

Bachovy květové esence - 14.díl

September 20, 2016

Závěrečný díl seriálu je věnován nejčastěji kladeným dotazům ohledně terapie s využitím Bachových esencí. Tímto je můj záměr seznámit vás s Bachovou květovou terapií dokončen a věřím, že se mi snad podařilo dostatečně a srozumitelně vysvětlit v čem spočívá princip tohoto geniálně jednoduchého, velice účinného a každému dostupného způsobu přírodního léčení.

 

Otázka: Jak dlouho trvá konzultace u Bachovy květové terapie?

L.T.: Jestliže se jedná pouze o konzultaci k Bachově květové terapii a nikoli o kompletní vyšetření, kde

je provedena také celková diagnostika a určení dalších léčebných preparátů např. z homeopatie, fytoterapie, doplňky výživy, atd. pak úvodní konzultace většinou nepřesáhne 1, 5 hodiny. Během této doby jsou klientovi kladeny přesně cílené otázky a použity určité postupy směřující ke spolehlivému určení esencí. Součástí konzultace je také příprava užívací lahvičky, které při konzultaci vyšly jako nejvhodnější.

 

Otázka: Jak dlouhá je doba mezi jednotlivými konzultacemi?

L.T.: Pokud nejde o akutní případy, kde je nutné esence užívat např. i každou hodinu, zde se většinou

se jedná o užívání Krizové esence, pak bude doba mezi úvodním a kontrolním vyšetřením 3 - 6 týdnů.

 

Otázka: Jaké metody pro určení esencí používáte?

L.T.: Pro určení vhodných esencí používám metodu rozhovoru s klienty a též vlastní systém diagnostiky s využitím psychotronické metody telestezie. Tento postup, ověřený mnoha lety, praxe zaručuje přesné výsledky při určování esencí vhodných pro terapii.

 

Otázka: Jaká je doporučená doba užívání Bachových esencí při řešení konkrétního zdravotního nebo psychického problému?

L.T.: Zde nelze jednoznačně odpovědět, protože záleží na druhu zdravotních potíží a vnímavosti klienta k působení esencí. Pokud klient řeší své zdravotní potíže pouze metodou Bachových esencí a nejde

o hlubší patologii, pak přibližná doba terapie většinou nepřesáhne 2 měsíce. U některých lehčích stavů často dochází k hlubokému pocitu úlevy již po několika hodinách či dnech užívání. Přesto doporučuji doužívat celou lahvičku a pozorovat zda problém skutečně zcela odezněl a již se pak v průběhu dalšího užívání neopakoval. Obecně lze říci, že takto rychle a pozitivně reagují na účinek esencí většinou malé děti, U dospělých lze samozřejmě předpokládat delší dobu terapie. 

 

Otázka: Kolik esencí lze užívat najednou?

L.T.: Dr. Bach používal kombinaci nejvýše sedmi druhů esencí ze své kolekce 38 květů, ale to bylo v dobách jeho počátečních experimentů s esencemi, tedy více než před 80 lety. Stalo se mi nejednou, že klient potřeboval pro úspěšné vyřešení svých potíží více než 12 esencí. To však bylo v případech kdy byla použita pouze metoda Bachovy květové terapie. Logicky vzato, čím více je v průběhu terapie zdravotní stav klienta stabilizován, tím méně pak bude třeba Bachových esencí nebo jiných léčebných prostředků k úspěšnému vyléčení.

 

Otázka: Je možné Bachovy esence užívat spolu s jinými léčebnými prostředky z alternativní nebo klasické medicíny?

L.T.: Ano, je to jistě možné. Jak již bylo zmíněno v úvodu, Bachovy květové esence působí, podobně jako homeopatie, v jemnějších strukturách energetického systému člověka a nikoliv přes fyzické tělo jako chemické léky a nijak tedy neovlivňují jejich účinek. Lze naopak říci, že působení chemických léků do jisté míry antidotuje účinek Bachových esencí nebo homeopatických léků. Po dohodě klienta s lékařem je ale možné některé z nich rychle vysadit nebo průběžně snižovat dávkování až do úplného vysazení. Jedná se samozřejmě o léky, jejichž okamžité vysazení neohrozí klientovo zdraví, jako je tomu např. u závažných srdečních onemocnění, apod. Při používání prostředků alternativní medicíny je u některých druhů onemocnění nutné spolupracovat s lékařem a společně s ním sledovat zdravotní stav klienta. Lékaři, kteří mají skutečný zájem o zdraví svých pacientů, se snaží zbytečně nepředepisovat léky se závažnými vedlejšími účinky, mnozí již respektují možnosti alternativní medicíny a vycházejí svým pacientům vstříc, pokud se rozhodnou pro tento druh terapie.

 

 

 

 

 

 

Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags