Please reload

Recent Posts

Bachovy květové esence - 14.díl

September 20, 2016

1/10
Please reload

Featured Posts

Bachovy květové esence - 9.díl

April 19, 2016

25. RED CHESTNUT - Červený kaštan

26. ROCK ROSE - Devaterník penízkovitý

27. ROCK WATER - Voda z léčivých pramenů

 

Bachova květová terapie se vyznačuje především tím, že lze esence určovat pro jedinečnou

a neopakovatelnou konstituci každého jednotlivce a lze ji tedy pokládat za vysoce individuální metodu. Ordinování standardních směsí a kombinací rostlin, v pěkném balení s motivujícími názvy, která je

v poslední době tak populární se vymyká jak realitě, tak i filozofii a základní myšlence Edwarda Bacha.

 

Přestože účinky popsané u jednotlivých květů včetně uvedených symptomů pro použití jsou univerzální a může je zažívat každý, individuální přístup s jedinečnou kombinaci květů včetně jejich dávkování nelze použít plošně pro kohokoli. Výjimkou tvoří použití Krizové esence (Rescue Remedy), kterou si představím ve 13 části seriálu. Další možnou výjimkou může být použití esencí pro krátkodobé účely u přechodných stavů mentální disharmonie v případě samoléčby. Zde již může člověk pro svoji potřebu nebo pro své blízké zvolit správnou esenci, ovšem za předpokladu, že dobře rozpozná symptomy negativního naladění.

 

V pojednání o Krizové esenci bude uvedeno několik případů, kdy se určitá kombinace květů v praxi terapeutů často opakuje a bude pak na vašem zvážení zda se rozhodnete ji použít.  Je ovšem známo, že Bachovy esence nemají žádné vedlejší účinky a tak i v případech kdy se zvolí omylem nesprávná kombinace květů, zdravotní člověka to nijak neovlivní. Jde jen o to, neplýtvat drahými preparáty

a vzácným časem pro zbytečné a neefektivní experimentování.

 

25. RED CHESTNUT - Červený kaštan - Aesculus carnea

Popis: Krásný listnatý strom, menší než je bílý kaštan, který roste především v alejích.

Kvete v květnu a červnu sytě růžovými, nápadnými květy.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: strach

 

Energetická centra – čakry: 3, 6, 7

 

Hlavní symptomy: přílišné obavy a starost o druhé

 

Další možné symptomy:

 

 • Intenzívní vnitřní spojení se svými blízkými, ale strachem podkreslené

 • plná hlava starostí o druhé

 • spoluprožívání životů druhých, jako by to byl život vlastní

 • představování si, co všechno se může jeho blízkým a milým přihodit

 • emocionální prožívaní všeho co druzí prožívají

 • silná závislost a nevědomé ovládání druhých svým vlastním strachem a používání druhých pro uspokojování svých emocionálních potřeb

 • trvající vnitřní spojení s jistým člověkem např. po rozchodu nebo úmrtí

 • silná negativně zabarvená fixace např. u matek a dětí

 

Harmonický stav:

 

 • nadhled ve všech situacích, týkajících se životů blízkých osob

 • vyvážené a harmonické emocionální spoluprožívání

 • nezávislost, ale s dostatkem účasti a pochopení pro těžkosti druhých

 

26. ROCK ROSE - Devaterník penízkovitý - Helianthemum nummularium

Popis: Někteří vědci považují devaterník ještě za trvalku, jiní ho jednoznačně řadí mezi dřeviny. Existuje asi 80 druhů devaterníku. Název Helianthemum je odvozen z řečtiny, kde „helios“ znamená slunce

a „anthos“ květ. V Anglii se devaterník nazývá „skalní sluneční růží“ - Sun Rock Rose. Vyhovují mu teplá místa s přímým sluncem a propustnou kamenitější půdou. Kvete zářivě žlutě od června do září.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: strach

 

Energetická centra – čakry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Hlavní symptomy: akutní projevy strachu

 

Další možné symptomy:

 

 • ochromující strach a hrůza, horor, teror

 • člověk jedná strachy jako smyslů zbavený

 • sklon k podléhání vnitřní panice

 • akutní případy stavů nouze, které vypadají zcela beznadějně (šok, katastrofy, úrazy, nehody, náhlé vážné zhoršení zdravotního stavu apod.)

 • výjimečné krizové stavy a situace

 • často u lidí, kteří dlouho brali drogy nebo pocházejí z nervově labilních rodin (rodiče agresivní alkoholici apod.)

 

Harmonický stav:

 

 • transformace strachu v odvahu a hrdinství

 • celkové zklidnění na všech úrovních

 • mobilizace vnitřních sil v krizových situacích a neohroženost

 

27. ROCK WATER - Voda z léčivých pramenů - Aqua Petra

Popis: Jde o jedinou esenci, která není vyrobena z květů rostlin. Připravuje se z křišťálově čisté vody léčivých pramenů v nedotčené přírodě na určitých vybraných místech v Anglii.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: přílišná péče o blaho druhých

 

Energetická centra – čakry: 3, 4, 6, 7

 

Hlavní symptomy: přísné a strnulé názory, tvrdost, potlačování vnitřních potřeb

 

Další možné symptomy:

 

 • křečovitá snaha o to, být ve všem perfektní a dokonalý, přemrštěná sebedisciplína

 • veliká přísnost k sobě samému i druhým

 • strnulost ve vnímání skutečnosti bez lehkosti a radosti ze života

 • fanatismus v duchovním přesvědčení (např. asketové, začátečníci v meditaci a józe apod.)

 • vysoko nekompromisně nastavené hodnoty a zásady a lpění na nich

 • sebepotlačování, striktní dodržování různých předpisů (diety, stravovací návyky atd.)

 • určitá forma chtíče nevědomě projevená touhou o sebezdokonalování

 • napětí a stresové projevy v těle i vyjadřování

 • potlačení a umrtvení jistých důležitých emocionálních a tělesných potřeb

 

Harmonický stav:

 

 • uvolnění z křeče a radost z maličkostí života

 • otevřený idealista v neulpívání na svých zásadách a názorech

 • vzorem pro druhé, když s lehkostí a elegancí přivádí do praxe příkladné a hodnotné ideály života

 

Příště: chmerek roční, snědek okoličnatý a kaštan jedlý

 

Kompletní seznam esencí - zde:

 

Tags: text&photo