Please reload

Recent Posts

Bachovy květové esence - 14.díl

September 20, 2016

1/10
Please reload

Featured Posts

Bachovy květové esence - 8.díl

April 19, 2016

22. OAK - Dub letní

23. OLIVE – Oliva

24. PINE - Borovice lesní

 

Zmínil jsem se již o tom, že prostředky alternativní medicíny, mezi něž Bachovy květové esence patří, mají schopnost vyléčit příčiny nejrůznějších onemocnění, které se již po nějakou dobu projevují

ve fyzickém těle člověka nebo zvířete.

 

Bachovy esence je však možné použít i jako krátkodobý prostředek k vyladění přechodných a rychle

se měnících stavů nebo nálad u jinak zdravého jedince. Takový přístup je možné nazvat prevencí

a sám dr. Bach jej velmi doporučoval. Jeho představa vždy byla, že se esence stanou součástí naší domácí lékárny jako prostředek k vyladění přechodných stavů oslabení (např. jednorázová aplikace esence z Modřínu před zkouškou ve škole apod.)

 

Pro samoléčení je však třeba dobře znát vlastní duševní pochody a vlastní charakterové vlastnosti

a rozlišit zda jde o přechodný a povrchní stav nebo o často se opakující proces, který může mít hlubší příčinu jíž si nemusíme být zcela vědomi. V takových případech je vhodnější poradit se s lékařem nebo terapeutem, který má s používáním prostředků přírodní medicíny dlouhodobé zkušenosti, aby nedošlo

k zanedbání symptomů, které mohou být předzvěstí budoucího onemocnění.

 

22. OAK - Dub letní - Quercus robur

Popis: Duby byly pro svou dlouhověkost a mnohostranný užitek uctívány již od nepaměti. Byly zasvěcovány nejvlivnějším bohům – Řekové je zasvětili hromovládnému Diovi, staří Slované bohu hromu a blesku Perunovi, Germáni jej zasvětili bohu Thorovi, keltští Druidové v dubových hájích konali své oběti. Dub letní je rozložitý strom s nepravidelnou korunou a křivolakými větvemi. Vyskytuje se téměř

v celé Evropě s výjimkou nejjižnějších a nejsevernějších oblastí. U nás je rozšířen od nížin do podhůří

v původních doubravách i smíšených lesích, běžně roste především na kyselejších písčitých půdách. Kvete od května do června.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: skleslost a zoufalství

 

Energetická centra – čakry: 4, 6, 7

 

Hlavní symptomy: sklíčený a vyčerpaný jedinec, který se nikdy nevzdává

 

Další možné symptomy:

 

 • člověk je vyčerpaný a přepracovaný, ale nikdy si nestěžuje

 • nadlidská výdrž a houževnatost na úkor vlastního zdraví

 • ignoruje signály organismu vyzývající ke klidu a odpočinku

 • bere na sebe i povinnosti ostatních a je za to obdivován

 • statečně bojuje do úmoru proti všem nesnázím, aniž by ztrácel naději

 • nedává svou únavu a vyčerpanost na sobě znát

 • ve stavech klidu podléhá v soukromí malomyslnosti a sklíčenosti v důsledku nadměrného vypětí organismu

 

Harmonický stav:

 

 • člověk je spolehlivý, silný a vydrží velkou zátěž, ale ví, kdy má odpočívat

 • překonává nesnáze s nadhledem a dobrou myslí

 • je oporou pro ostatní ve své síle a stabilitě

 

23. OLIVE – Oliva - Olea europaea

Popis: Olivovník evropský pochází z Asie, avšak dnes se s ním běžně setkáme ve středozemních oblastech Evropy. Olivovník je stále zelený strom s tuhými špičatými listy. Protože je velmi odolný, je také nazýván „věčným stromem“. Bohatou úrodu přináší až asi kolem dvacátého roku svého stáří a plodí dalších 150, ale i více let. Nejstarší stromy jsou až několik tisíc let staré. Kvete nenápadnými bílými květy v různých jarních měsících, podle místa výskytu.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: nedostatečný zájem o přítomné okolnosti

 

Energetická centra – čakry: 1, 2, 3, 6, 7

 

Hlavní symptomy: extrémní únava na všech úrovních, úplné vyčerpání

 

Další možné symptomy:

 

 • pocit, že je člověk totálně na konci svých sil

 • každodenní život se stal jen těžkou prací bez potěšení

 • nesprávné zacházení se svou energií

 • neschopnost a nechuť něco podniknout, pocit vyhasnutí

 • hluboká vnitřní únava z důvodu intenzivních životních změn, nebo po dlouhodobé nemoci

 • příčinou může být i nedostatek spánku, špatná životospráva, dlouhodobá vedlejší pracovní činnost nebo ošetřování nemocného člověka apod.

 

Harmonický stav:

 

 • regenerace všech sil, pocit znovuzrození, vnitřní klid a mír, vitalita

 • vnitřní síla zvládnout i velkou zátěž

 • rovnováha se zacházením s vlastní energií

 • celkové oživení na všech úrovních

 

24. PINE - Borovice lesní - Pinus sylvestris

Popis: Borovice lesní (sosna) je stálezelený jehličnatý strom s mohutným, hluboko jdoucím hlavním kořenem a široce rozestřenou až plochou korunou. Může dorůst výšky 40 metrů. Dožívá se stáří 300 - 350 let. Místa výskytu: světlé lesy, skály, písčiny, okraje rašelinišť, stanoviště světlé nebo jen slabě přistíněné, na půdách písčitých, kamenitých, chudých, vápnitých i rašelinných. Strom začíná kvést

ve stáří 15 až 70 let dle stanoviště. Kvete v květnu.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: skleslost a zoufalství

 

Energetická centra – čakry: 3, 4, 6, 7

 

Hlavní symptomy: pocity výčitek svědomí a viny, sebepodceňování, neschopnost odpustit jiným nebo je přijímat takové, jací jsou

 

Další možné symptomy:

 

 • člověk nedokáže odpustit druhým jejich vinu a přijímat je takové, jací jsou

 • člověk si vyčítá, že něco neudělal správně ve vztahu k druhým, sebeobviňování

 • stále se za něco, většinou i bez důvodu, omlouvá

 • stále si myslí, že něco mohl udělat lépe

 • cítí se odpovědný za chyby druhých

 • cítí se vinen, když nemůže něco splnit

 • pocity viny z důvodu náboženského založení (hřích, dědičná vina apod.)

 • bere na sebe vinu druhých

 • cítí se provinile, když musí něco druhým vytknout

 

Harmonický stav:

 

 • člověk si umí přiznat případné chyby, odpustit si a zapomenout

 • pokora, trpělivost a vnitřní stabilita

 • správné chápaní náboženských souvislostí

 

Příště: červený kaštan, devaterník penízkovitý a také zmínka o jediné esenci, která není vyrobena z květů rostlin, ale z vody jistých léčivých pramenů, které byly objeveny v Anglii

 

Kompletní seznam esencí - zde:

 

Tags: text&photo