Please reload

Recent Posts

Bachovy květové esence - 14.díl

September 20, 2016

1/10
Please reload

Featured Posts

Bachovy květové esence - 7.díl

April 19, 2016

19. LARCH - Modřín opadavý

20. MIMULUS - Kejklířka skvrnitá

21. MUSTARD - Hořčice polní

 

Pokud se někdy v samoléčbě rozhodnete pro použití Bachových esencí, nejprve pozorně zkoumejte vlastní naladění, případně také fyzické projevy potíží a v jaké části těle se vyskytují i situaci, která zhoršení zdravotního stavu přivodila. Pokud možno, zkuste odhadnout v čase kdy problémy nastaly a za jakých okolností. V průběhu terapie je dobré dělat si poznámky o průběhu a reakcích na účinek esencí.

 

Tento proces zkoumání může pomoci k většímu sebepoznání a odhalení případných slabostí

ve vlastním charakteru. Bude zde možná na místě, když uvedu jeden z výroků dr. Bacha, který učinil

na svých přednáškách již před více než před 70 lety:

 

„Nemoc není ani krutost ani trest, nýbrž pouze oprava či nástroj, kterým si duše člověka posloužila, aby poukázala na naše vady v charakteru, chyby, které stále opakujeme a zabránila tak ještě větším omylům

ve způsobu života a konání. Tyto by mohly dále vést k velikým škodám na fyzickém i psychickém zdraví. Pokud signály vlastní duše člověk včas rozpozná a napraví své nedostatky, může dojít opět k uzdravení a vnitřní harmonii.“

 

19. LARCH - Modřín opadavý - Larix decidua

Popis: Opadavý, jehličnatý, až 50 m vysoký strom se stanovišti na okrajích světlých lesů, preferuje půdy mírně zásadité, hlubší, mírně vlhké, roste ale i na půdách kamenitých. Modřín raší na jaře světlou zelení a na podzim se nádherně zbarvuje. Kvete v dubnu a květnu.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: skleslost a zoufalství

 

Energetická centra – čakry: 1, 2, 3, 5, 6, 7

 

Hlavní symptomy: nedostatek sebevědomí a sebedůvěry, komplex méněcennosti

 

Další možné symptomy:

 

 • člověk je přesvědčen o své neschopnosti a podléhá okolnostem

 • má pocit, že nic dobře nezvládne a ani se nesnaží

 • nepovažuje se za tak dobrého a schopného jako jsou lidé kolem něho

 • permanentní očekávání neúspěchu ve všem, co podniká

 • vychází z negativních zkušeností z minulosti a ztrácí odvahu něco měnit k lepšímu

 • váhavost a pasivita, pocity neužitečnosti a marnosti

 • falešná skromnost z nedostatku sebevědomí

 

Harmonický stav:

 

 • celkově posílené sebevědomí a sebedůvěra

 • realistické hodnocení věcí a činorodost

 • nalezení své ceny a pozitivní přístup k věcem

 • vytrvalost a sebejistota pro zvládnutí svých úkolů

 • člověk se přestává srovnávat a hodnotit podle druhých

 

20. MIMULUS - Kejklířka skvrnitá - Mimulus guttatus

Popis: Kejklířka skvrnitá je vytrvalá, 25 – 50 cm vysoká bylina. Roste kolem potoků, vodopádů,

řek, příkopů a struh. Dává přednost polostinným stanovištím a vyhledává chudé, hlinité a písčité,

až kamenité vlhké půdy. Kvete od června do srpna velkými žlutými květy.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: strach

 

Energetická centra – čakry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Hlavní symptomy: specifické, konkrétní strachy každodenního života

 

Další možné symptomy:

 

 • strach z nemocí, budoucnosti, války, chudoby, tmy , bolesti, nehod, samoty a neštěstí, smrti apod.

 • člověk se bojí, ale není schopen o tom s nikým mluvit

 • různé druhy fobií (např. chlad, hluk, jasné světlo, zápachy, pavouci, hadi, stísněný a uzavřený prostor, eskalátory, nemocnice atd.)

 • tréma a strach z telefonování a oslovování lidí

 • člověk má strach být sám, ale přítomnost druhých ho vyčerpává

 • bázlivost, plachost, veliká přecitlivělost a senzitivita

 • často uchylování se do nemoci z důvodu nějakého tlaku z okolí (zkoušky, nové úkoly, testy apod.)

 

Harmonický stav:

 

 • schopnost úspěšně překonávat své strachy

 • pochopení příčiny strachu z duchovního hlediska a transformace osobnosti

 • větší odolnost proti vnějším vlivům a tlakům

 • povznesení se nad strach se smyslem pro humor

 • osobní statečnost a nadhled

 

21. MUSTARD - Hořčice polní - Sinapis arvensis

Popis: Pochází pravděpodobně ze Středozemí a dnes je rozšířena ve všech světadílech. U nás se hojně vyskytuje v nížinách, až po teplejší oblasti podhůří. Roste na půdách úrodnějších, vlhčích, živinami bohatých, především na bazických a neutrálních horninách. Dává přednost černozemním

a hnědozemním půdám, ale vyskytuje se i na rozmanitých, převážně minerálně bohatých substrátech. Roste na polích, v zahradách, na rumištích, sídlištích apod., často v masovém množství. Kvete svítivě žlutými květy v období od května do října.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: nedostatečný zájem o přítomné okolnosti

 

Energetická centra – čakry: 1, 3, 4, 5, 6, 7

 

Hlavní symptomy: náhle a nečekaně se objevující stavy hluboké melancholie a smutku

 

Další možné symptomy:

 

 • pochmurná nálada a trudnomyslnost

 • malomyslnost, depresívní stavy bez radosti

 • smutek se objevuje často bez jakékoli příčiny

 • dny plné temna zahalí člověka znenadání jako temný mrak

 • není zde žádná logicky vysvětlitelná příčina podobných stavů

 • obava z těchto stavů, protože je člověk neumí nijak ovládnout

 • projevy zpomalení, skleslosti a únavy na mentální i tělesné úrovni

 • člověk ztratil kontakt s vlastní duší a s prameny života spočívajícími ve víře v nadřazené souvislosti

 

Harmonický stav:

 

 • vnitřní stabilita, radost a pozitivní vnímání života

 • uvědomění si, že tam, kde je světlo, musí být i tma, sjednocení principů života

 • spojení s vlastní duší a jasno v duchovní oblasti vývoje člověka

 

Příště: dub letní, oliva evropská a borovice lesní

 

 

Kompletní seznam esencí - zde:

 

 

 

 

Tags: text&photo