Please reload

Recent Posts

Bachovy květové esence - 14.díl

September 20, 2016

1/10
Please reload

Featured Posts

Bachovy květové esence - 5.díl

April 19, 2016

13. GORSE - Hlodaš evropský

14. HEATHER - Vřes obecný

15. HOLLY - Cesmína ostrolistá

 

Bylo již zmíněno na jiném místě, že Bachovy esence, homeopatika a esenciální oleje lze bez rizika kombinovat s jinými léky bez ovlivnění jejich účinku. Velice účinná se kombinace Bachových květových esencí s homeopatickými léky. Jemné a harmonizující působení esencí, jejichž účinek znamenává převážně v mentální a duševní úrovni dobře vyvažují případný razantní účinek homeopatik a někdy

i zcela eliminuje tzv. „homeopatickou krizi“, která se objevuje jako reakce na správně zvolený lék.

 

13. GORSE - Hlodaš evropský - Ulex europeus

Popis: Keř 1 - 2 m vysoký, hustě větvený, trnitý. Květy jsou asi 2 cm dlouhé, vonné, koruna žlutá, hlavní doba květu trvá od ledna do července, ojedinělé květy se objevují na rostlině po celý rok. Roste

na suchých, skalnatých a písčitých stanovištích, na mýtinách, kolem cest i ve světlých lesích.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: nejistota

 

Energetická centra – čakry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Hlavní symptomy: naprosté zoufalství, vzdání se jakékoli naděje na zlepšení stavu

 

Další možné symptomy:

 

 • velká vnitřní únava, deprivace, úplná rezignace

 • člověk již nedoufá ve změnu své situace

 • absence síly pokusit se ještě jednou něco změnit

 • vzdání se naděje na uzdravení (často u lidí, kteří trpí chronickými nemocemi)

 • v nitru stagnuje vypořádání se s vlastním osudem

 

Harmonický stav:

 

 • oživení, posílení, obnovení naděje v pozitivní změnu

 • pochopení duševně-duchovní příčiny svého onemocnění

 • v lehčích případech nemocí se vrací víra a síla k uzdravení a spolupráce s terapeuty

 • v těžších případech nemoci získání lepšího postoje k přijetí svého osudu s vírou v nadřazené souvislosti

 

14. HEATHER - Vřes obecný - Calluna vulgaris

Popis: Obecně jde o keřík 15 - 50 cm vysoký, bohatě větvený. V terapii dr. Bacha se sbírají květy tzv.“ skotského vřesu“, který má květy fialově růžové až bílé a roste na vřesovištích, rašeliništích a holých otevřených rovinách. Kvete od června do září.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: osamělost

 

Energetická centra – čakry: 3, 4, 6, 7

 

Hlavní symptomy: na sebe zaměřený, upovídaný člověk typu „potřebné malé dítě“

 

Další možné symptomy:

 

 • člověk se zabývá především sebou samým a potřebuje stále o svých problémech s někým hovořit

 • ve společnosti lidí často skáče druhým do řeči a upoutává pozornost na svoji osobu

 • je pro něj těžké naslouchat delší dobu druhým

 • často pochází z citově chudého prostředí

 • navenek předstírá, že je silnější než ve skutečnosti a nevyvolává tedy bezprostřední účast okolí

 • sklon k citovému přepínání a zveličování věcí

 • vnucuje se, doslova tahá lidi za rukáv ve snaze mít posluchače

 • na své okolí působí jako velmi únavný, upovídaný a nevyrovnaný člověk

 

Harmonický stav:

 

 • člověk se umí vcítit do druhých

 • dobrý partner pro diskuzi s uměním naslouchat

 • vyzařuje sílu stabilitu a spolehlivost

 

15. HOLLY - Cesmína ostrolistá - Ilex aquifolium

Popis: V anglosaských zemích je cesmína (Holly = svatý) vánočním stromem a symbolem nepodmíněné lásky v našich srdcích. Jde o pomalu, až středně rostoucí vzpřímený keř, většinou dorůstající výšky 2 - 3 m. Má stále zelené listy a jeho plody vypadají jako svítivě červené bobulky, které zdobí rostlinu od července do března příštího roku. Původní druh pochází z jižní a západní Evropy, kde roste od Skotska až po severní oblasti Afriky, zasahuje také do jižního Rakouska a na sever Turecka. Roste převážně v lesích, křovinách, někdy na skalách. Květy jsou drobné bělavé a kvetou v květnu až červnu.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: přecitlivělost na určité vlivy a myšlenky

 

Energetická centra – čakry: 3, 4, 6, 7

 

Hlavní symptomy: nedůvěra, závist, žárlivé a závistivé stavy, neláska

 

Další možné symptomy:

 

 • uzavřená srdeční čakra, vnitřní izolovanost, pravý opak lásky

 • podezíravost, zlost a touha po pomstě

 • často bezdůvodné pocity nespokojenosti, frustrace a nenávisti k okolnímu světu

 • uraženost, obava a podezírání druhých z podvodu

 • vztek, prchlivost, krutost a zlomyslné ponižování druhých

 • člověk ve všem vidí negativitu a zlo

 • stěžování si na druhé, permanentně špatná nálada

 

Harmonický stav:

 

 • vnitřní harmonie, vyzařování lásky a soucitu

 • hluboké porozumění pro zranitelnost v oblasti citů

 • láska pro všechno živé, tolerance a vnitřní mír

 

Příště: zimolez kozí list, habr obecný a netýkavka žlázonosná

 

Kompletní seznam esencí - zde:

 

 

 

Tags: text&photo