Please reload

Recent Posts

Bachovy květové esence - 14.díl

September 20, 2016

1/10
Please reload

Featured Posts

Bachovy květové esence - 4.díl

April 19, 2016

10. CRAB APPLE - Plané jablko

11. ELM – Jilm

12. GENTIAN - Hořec podzimní

 

V minulém díle jsem vysvětloval na jakém principu Bachovy esence vlastně fuinguje. Bylo zmíněno, že se Bachův květový systém dá jen stěží kategorizovat vzhledem k subtilnosti druhu působení a víme, že jej lze přiřadit ke klasické homeopatii nebo k některým spagyrickým a antroposofickým postupům, které se v přírodním léčitelství používají. To, co je na Bachově květovém systému nové a revoluční

se dá stručně shrnout do následujících třech bodů:

 

1. Jeho přístup k nemoci se neorientuje jenom na tělesné symptomy, ale především na disharmonii

v oblasti citových a duševních stavů a celkové mentální naladění jedince.

 

2. Pozoruhodná jednoduchost a přirozenost metody, kterou používal při výběru rostlin a jejich zpracování.

 

3. Výborná dostupnost jeho květových esencí (cenová i místní) s možností použít tuto metodu pro léčení sebe sama, bez negativních faktorů v podobě vedlejších účinků nebo kontraindikací.

 

Terapie Bachovými květovými esencemi vychází z holistického (holos = celistvý) chápání zdraví, nemoci

a léčení a každý symptom nemoci, ať tělesný nebo duševní, nám přináší poselství, ve kterém směru

se přestal ubírat náš život správným a harmonickým směrem v souladu s naší jedinečnou životní konstelací a osudem.

 

V poněkud v méně komplikované míře platí totéž i pro zvířata, která od nás většinu disharmonií přejímají, což u nich vede často k onemocněním, podobným nebo dokonce stejným jako u člověka.

Více informací najdete na mé webové stránce: www.zdravezviratko.cz.

 

10. CRAB APPLE - Plané jablko - Malus pumila

Popis: Okrasné jabloně rostou divoce v živých plotech, na lesních mýtinách a v houštinách. Oproti ovocným odrůdám mají menší, jasněji zbarvené plody. Jsou nepříliš chutné až zcela nepoživatelné. Strom dorůstá výšky i 10 m a kvete v březnu, dubnu a květnu.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: skleslost a zoufalství

 

Energetická centra – čakry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Hlavní symptomy: člověk se cítí silně vnitřně nebo zevně infikován a poskvrněn

 

Další možné symptomy:

 

 • pocity, že všechno v okolí včetně sebe samého je špinavé, znečištěné a infikované

 • přehnaně častá potřeba se mýt

 • v duševně-duchovní rovině nepřijetí sebe samého na tělesné úrovni

 • problémy v intimní a sexuální oblasti, člověk se štítí např. polibku apod.

 • vnitřní alergie na hmyz, veřejné toalety apod.

 • nedůtklivost k nepořádku v jakékoli podobě

 • pedantství a puntičkářství, malichernost v detailech

 • štítění se sebe sama např. při určitých nemocech jako jsou ekzémy, vyrážky, pocení nohou apod.

 • pocity poskvrněnosti a hříšnosti u věřících

 

Harmonický stav:

 

 • přijmutí sebe sama i okolního světa s nadhledem a smyslem pro nadřazené souvislosti

 • akceptování zdánlivé nedokonalosti života na fyzické rovině stvoření

 • vnitřní pocit čistoty a jasnosti

 • tato esence také pomáhá účinně detoxikovat celý organismus a je tedy vhodná spolu s dalšími prostředky při očistných a postních kúrách

 

11. ELM – Jilm - Ulmus procera

Popis: Jilmy se zřejmě vyvinuly už v období miocénu, tedy asi před 40 miliony let. Původně pochází

ze střední Asie, ovšem nyní jej můžeme najít napříč celou severní polokoulí a až po rovníkovou Indonésii. Rostou dobře na většině půd, mimo evropský druh jilmu, Jilm vaz (Ulmus laevis), který vyžaduje propustné, přiměřeně vlhké půdy. Ve fytoterapii  se odvar z kůry jilmů někdy používá při průjmu

a popraskání kůže. Strom kvete od února do dubna v závislosti na počasí.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: skleslost a zoufalství

 

Energetická centra – čakry: 2, 3, 6, 7

 

Hlavní symptomy: pocit, že člověk nezvládne své úkoly

 

Další možné symptomy:

 

 • pocity nedostatku síly pro zvládnutí odpovědnosti za cíle, které musí vykonat

 • člověk se cítí přímo zavalen úkoly, stres

 • pocit přechodné nedostatečnosti způsobené vyčerpáním

 • pochybnosti o schopnostech něco zvládnout

 • pokles sebedůvěry a síly něco dokončit

 • člověk neví kde dřív začít, aby dokončil, co si předsevzal

 • pocit nepostradatelnosti a tíže odpovědnosti, která na člověka doléhá

 

Harmonický stav:

 

 • dostatek síly a sebejistoty něco vykonat

 • vědomí odpovědnosti, vnitřní stabilita a spolehlivost

 • schopnost vidět problémy ve správných proporcích

 • úleva od stresu a obnova vnitřních sil pro zvládnutí odpovědných úkolů

 • nadprůměrné nadání a schopnosti pro zvládnutí určitých úkolů a cílů

 

12. GENTIAN - Hořec podzimní - Gentiana amarella

Popis: Hořec podzimní je rostlina s většinou modrými, zvonkovitými květy. Na světě je známo asi 320 druhů rozšířených téměř po celém světě, s těžištěm v Číně a Himálajích. Dorůstá výšky 15 – 20 cm, vyskytuje se na suchých a vápencových loukách, útesech a dunách. Kvete v období od srpna do října.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: nejistota

 

Energetická centra – čakry: 1, 2, 3, 5, 6, 7

 

Hlavní symptomy: pesimismus, skepse, pochybovačnost a depresívní rozladěnost

 

Další možné symptomy:

 

 • skepticismus vycházející z absence víry v nadřazené souvislosti

 • jakákoliv překážka v životě nebo zhoršení stavu člověka ihned sklíčí a deprimuje

 • snížená odolnost čelit problémům, které život přináší

 • člověk snadno ztrácí odvahu věci pozitivně řešit obzvlášť ve stavech recidivy negativních událostí

 • depresivní rozladěnost a pochyby, že by se něco mohlo pozitivně v budoucnu změnit

 • malomyslnost, omezené vnímání skutečnosti, blokáda v mentální úrovni

 • člověk je z principu nedůvěřivý a skeptický a dává to často otevřeně všem najevo

 • nejistota vyplývající z nedostatku víry a důvěry

 

Harmonický stav:

 

 • člověk je i přes všechny těžkosti schopen vnímat věci pozitivně a podpořit i ostatní

 • pozitivní skeptik s důvěrou a vírou ve „vyšší princip“, určující naše osudy a život

 • neotřesitelná naděje navzdory těžkým skutečnostem

 

Příště: hlodaš evropský, vřes obecný a cesmína ostrolistá

 

Kompletní seznam esencí - zde: