Please reload

Recent Posts

Bachovy květové esence - 14.díl

September 20, 2016

1/10
Please reload

Featured Posts

Bachovy květové esence - 3.díl

April 19, 2016

7. CHESTNUT BUD - Poupě jírovce

8. CHICORY - Čekanka obecná

9. CLEMATIS - Bílá lesní réva

 

Dříve než představím další tři rostliny z kolekce 38 květů dr. Bacha, dovolte mi zmínit se krátce o tom,

jak vlastně esence působí.

 

Na rozdíl od homeopatických preparátů, kde byly provedeny rozsáhlé klinické výzkumy jejich účinku,

u Bachových esencí byl vědecký výzkum a publikování klinických testů omezen jen na minimum. Přesto lze říci, že účinek Bachových esencí je v podstatě stejný jako u homeopatie.

 

Čerpat bližší informace o účinku esencí lze většinou jen ze zkušeností a záznamů velkého počtu 

terapeutů i lékařů používajících prostředky alternativní medicíny, případně odborníky na poruchy zvířecího chování, kteří Bachovy květové esence ve své praxi používají. Publikování jejich prací najdete především na internetu a dále v odborných časopisech nebo knihách.

 

Posloužit nám dále mohou práce odborníků z oblasti molekulární chemie, informatiky, kybernetiky, kvantové fyziky a psychoneuroimunologie, které do značné míry vysvětlují působení jemnohmotných látek a tedy vibrací určitých částic a prvků, ze kterých je složen náš fyzický svět. Mezi ně samozřejmě patří také rostliny a minerální látky u nichž je také znám léčivý účinek na naše zdraví.

 

Sám dr. Bach již v roce 1934 o účinku květových esencí napsal:

 

„Určité divoce rostoucí květiny, keře a stromy tzv. „vyššího řádu“ mají sílu zvýšit svými energetickými vibracemi i vibrační úroveň člověka a zaplavit osobnost léčivou energií, kterou potřebuje k odstranění negativních psychických vlastností či bloků, jenž způsobují často i onemocnění fyzického těla. Jako krásná hudba nebo cokoli jiného vznešeného a inspirujícího, jsou i tyto květiny schopné povznést celou osobnost a zavést nás blíž k duši. Pravé léčení nemůže nastat beze změny životního stanoviska, bez duševního míru a bez vnitřního pocitu štěstí.“

 

7. CHESTNUT BUD - Poupě jírovce, koňského kaštanu - Aesculus hippocastanum

Popis: Opadavý, až 30 m vysoký strom s kmenem o průměru až 2 m. U nás převážně vysazován v parcích

či alejích, ve své domovině roste zejména v horských a údolních lesích, na půdách výživných, humózních, hlubokých, svěžích a na stanovišti světlém až polostinném. Původní výskyt v jihovýchodní Evropě (severní Řecko, Albánie, Bulharsko). Kvete koncem května a začátkem června.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: nedostatečný zájem o přítomnost

 

Energetická centra – čakry: 1, 6, 7

 

Hlavní symptomy: neschopnost poučit se z vlastních chyb

 

Další možné symptomy:

 

 • vnitřní samomluva, stále se opakující negativní myšlenky kroužící v hlavě

 • mentální napětí způsobené neustálým vnitřním zpracováváním problému

 • nedaří se odstranit za určitých okolností stále se opakující chyby a poučit se z nich

 • snížená schopnost učení se a zpracovávání zkušeností z každodenního života

 • nesoustředěnost, předrážděnost a roztěkanost, neschopnost se koncentrovat

 • špatný spánek a časté bolesti hlavy v oblasti čela

 

Harmonický stav:

 

 • člověk umí správně rozlišovat a poučit z chyb vlastních i jiných lidí

 • duševní vyrovnanost, klid v hlavě

 • rychlá schopnost učit se lekce života

 • soustředěnost, schopnost dobře se koncentrovat

 

8. CHICORY - Čekanka obecná - Cichorium intybus

Popis: Čekanka je vytrvalá, až jeden metr vysoká bylina s tuhým stonkem. Kvete od července do října, její květy jsou obvykle jasně modré. Rostlinu je možné nalézt ve volné přírodě poměrně hojně v okolí cest, polí, luk, lesů a strání. Právě díky modré barvě květů pravděpodobně vznikl i český název této rostliny

- čekanka, kdy modré květy čekanky lidem připomínaly modré dívčí oči, které marně čekají na návrat svého milého z vojny. Čekanka je i ve fytoterapii velice cennou léčivou bylinou.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: přílišná péče o blaho druhých

 

Energetická centra – čakry: 3, 6, 7

 

Hlavní symptomy: postoj, ve kterém člověk manipuluje s ostatními v domnění, že je to pro jejich dobro

 

Další možné symptomy:

 

 • majetnický, panovačný a vyžadující postoj

 • neustálé vyžadování pozornosti (např. u dětí)

 • přílišná starostlivost o blaho druhých, především blízkých osob z důvodu podvědomého strachu

 • sobecká láska a citové vydírání

 • neustálé napravování domnělých chyb u druhých s následným pocitem uspokojení

 • sebelítost, když není něco po jeho vůli

 • neustálá potřeba, aby jim ti, o které se starají, byli neustále nablízku

 • uchylování se do nemoci, aby se vzbudil soucit nebo aby mohl ovlivňovat druhé

 • hraní role trpitele, když není něco vykonáno blízkými podle jeho představ

 • výčitky a připomínání, co všechno pro druhé udělal

 

Harmonický stav:

 

 • člověk pečuje o druhé citlivě, nezištně a nenásilně

 • poskytuje druhým pocit bezpečí, porozumění a jistoty

 • přívětivé, klidné jednání s velkou schopností empatie

 • péče o své blízké bez manipulace, citového vydírání a strachu

 • citlivost, diplomacie a opravdová náklonnost či láska

 

9. CLEMATIS - Bílá lesní réva - Clematis vitalba

Popis: Dřevitá, popínavá rostlina, která roste v lužních lesích, olšinách, podél vod, okrajů lesů, křovin,

na půdách vápnitých, hlubokých, kyprých, hlinitých, mírně dusíkatých. Příjemně vonící květy mají

na podzim čnělky stříbrné a nitkovité jako vousy starce. Kvete od července do září.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: nedostatečný zájem o přítomnost

 

Energetická centra – čakry: 1, 3, 6, 7

 

Hlavní symptomy: zasněnost, myšlenkami jinde než v přítomnosti a realitě

 

Další možné symptomy:

 

 • projevování malé pozornosti tomu, co se právě děje

 • denní snění, ospalost, bez vitality a častá únava

 • vytváření idealistických iluzí a nereálných vizí

 • únik před vnějším světem do fantazie a snění

 • na okolí působící jako duchem nepřítomné, pomatené bytosti

 • špatně využívaný, často vrozený potenciál a talent k tvorbě a umění

 • klamné naděje vkládané do budoucnosti a neschopnost žít tady a teď

 • v nemoci nejeví zájem o uzdravení a léčba se proto zbytečně protahuje

 • někdy častý sklon k úrazům všeho druhu z důvodu nepozornosti

 • nadměrná potřeba spánku

 • tzv. „koukání do prázdna“, někdy i sklon k omdlévání

 

Harmonický stav:

 

 • duchapřítomnost a dobře využitá kreativita

 • správné rozeznání reality a bdělost

 • podnětné a reálné nápady a vize

 

Příště: plané jablko, jilm a hořec podzimní

 

Kompletní seznam esencí - zde: