Please reload

Recent Posts

Bachovy květové esence - 14.díl

September 20, 2016

1/10
Please reload

Featured Posts

Bachovy květové esence - 1.díl

April 19, 2016

1. AGRIMONY - Řepík lékařský

2. ASPEN - Topol osika

3. BEECH - Buk lesní

 

V běžném každodenním životě dochází často k událostem mající dopad na duševní rovnováhu

a zdraví člověka vlivem negativních okolností jako jsou např. stres, náhlá změna zdravotního stavu, násilné činy v okolí apod. Pro návrat ke klidu a harmonii nebo k uzdravení z nemoci či zlepšení zdravotního stavu nám od pradávna pomáhají produkty přírodní medicíny a nejrůznější metody terapie.

Bachovy květové esence k nim patří a já bych Vám je rád v tomto seriálu postupně představil. Začneme nyní s představením prvních 3 rostlin z kolekce 38 Bachových květů. Jsou to: řepík lékařský, topol osika a buk lesní.

 

1. AGRIMONY - Řepík lékařský - Agrimonia eupatoria

Popis: Vytrvalá bylina až 100 cm vysoká, s krátkým dřevnatým oddenkem, přímou, někdy větvenou lodyhou a žlutými květy uspořádanými v klasovitá květenství. Celá rostlina příjemně voní. Roste na suchých loukách, pastvinách, stráních, na mezích, v křovinách a u cest. Kvete od června do srpna.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha:přecitlivělost na určité vlivy a myšlenky

 

Energetická centra – čakry: 3, 5, 6, 7

 

Hlavní symptomy: 

 

Další možné symptomy:

 

 

Harmonický stav:

 

 

2. ASPEN - Topol osika - Populus tremula

Popis: Topol osika je strom nebo keř z čeledi vrbovitých, dorůstající do výšky 20 m, s široce rozvětvenou korunou. Kůra je šedá a hladká, později tmavší a v bázi zbrázděná. Původem pochází z Eurasie, roste

v lesích na chudé půdě, je slunným typem a najdeme jej proto na okrajích lesa, světlinách, pasekách, loukách od nížin do horských oblastí. Rychle obsazuje lokality s narušeným půdním povrchem.

Kvete od začátku března do poloviny dubna.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: 

 

Energetická centra – čakry: 1, 3, 5, 6, 7

 

Hlavní symptomy: 

 

Další možné symptomy:

 

 

Harmonický stav:

 

 

3. BEECH - Buk lesní - Fagus silvatica

Popis: Buk lesní je statný, opadavý a listnatý strom se štíhlým kmenem a pravidelnou vejčitou korunou, který může dorůstat výšky i přes 45 metrů. Jeho přirozený areál zahrnuje většinu Evropy, od jižní Itálie po Švédsko a od Portugalska po Turecko. V Anglii býval kdysi nazýván Matkou lesa. Kvete v dubnu nebo květnu.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: přílišná péče o blaho druhých

 

Energetická centra – čakry: 2, 3, 4, 7

 

Hlavní symptomy: 

 

Další možné symptomy:

 

 

Harmonický stav:

 

 

Příště: zeměžluč lékařská, rožec a slíva třešňová

 

Kompletní seznam esencí - zde:

 

Tags: text&photo

Please reload

Follow Us