Please reload

Recent Posts

Bachovy květové esence - 14.díl

September 20, 2016

1/10
Please reload

Featured Posts

Bachovy květové esence - 13.díl

April 19, 2016

37. WILD ROSE - Planá šípková růže

38. WILLOW - Vrba žlutá

39. RESCUE REMEDY - Krizová esence

 

Tuto část seriálu o Bachových květových esencích bych rád věnoval především světově nejznámější  

s názvem Krizová esence. Avšak vzhledem k tomu, že je v kolekci Bachových květů zařazena až na poslední místo pod číslem 39, dovolte mi nejprve představit předcházející dvě rostliny, tedy planou šípkovou růži a vrbou žlutou.

 

37. WILD ROSE - Planá šípková růže - Rosa canina

Popis: Planá růže, jak se někdy růži šípkové říká, je až 3 metry vysoká keřovitá rostlina se silně ostnitými větvemi, množstvím opadavých listů a hákovitě zahnutými ostny. Roste hlavně na suchých místech

na stráních, okrajích lesů a polí i v okolí lidských sídel. Květy této růže jsou světle růžové, posazené buď jednotlivě nebo v květenství. Rozkvetlé šípky můžeme vidět od června do července.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: nedostatečný zájem o přítomné okolnosti

 

Energetická centra – čakry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Hlavní symptomy: apatie, lhostejnost, rezignace na vnitřní i vnější život bez dostatečného důvodu

 

Další možné symptomy:

 

 • úplná ztráta radosti ze života a pozitivní motivace ke změně vnitřního postoje

 • odevzdání se boji života a osudu bez snahy něco měnit

 • vnitřní kapitulace a fatalismus

 • podvědomý zármutek a vnitřní prázdnota, nuda

 • člověk se cítí jako napůl mrtvý

 • přežívání bez energie, radosti a tvořivosti

 

Harmonický stav:

 

 • člověk opět denně nachází živý a pozitivní zájem o život

 • zvládá denní rutinu bez potíží a únavy

 • umí se opět radovat z maličkostí

 

38. WILLOW - Vrba žlutá - Salix vitellin

Popis: Vrby jsou domácí nebo cizokrajné druhy, které se vyskytují ve všech velikostech. Existují velké druhy stromovité, nižší keřovité, i zcela nízké, až úplně plazivé. Většina z nich rychle roste, to znamená, že mají dřevo měkké a lehké, a proto jsou relativně krátkověké. Některé druhy na jaře rozkvétají květy, známými jako jehnědy – kočičky. Naše domácí druhy rostou na loukách a na březích potoků a řek. V přírodě se vyskytuje několik set zakrslých i plazivých druhů vrb. Všechny rostou na severní polokouli, od arktických oblastí až po mírné pásmo. Vrba žlutá se lehce rozezná od ostatních podle toho, že se její větvě v zimě zbarví do zářivě žlutooranžové barvy.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: skleslost a zoufalství

 

Energetická centra – čakry: 3, 4, 6, 7

 

Hlavní symptomy: vnitřní hněv a zatrpklost, tvrdošíjnost

 

Další možné symptomy:

 

 • vnitřně zahořklý negativní postoj k okolnímu světu

 • člověk dává za svoji situaci vinu ostatním nebo okolnostem

 • je stále v negativním rozpoložení a obtěžuje tímto postojem druhé

 • může se prožívat jako oběť osudu

 • myslí si, že mu život upírá dobré věci

 • závidí druhým jejich lepší osud a působí jako kazitel a rušitel zábavy

 • nepřiznává si vlastní negativitu, protože se nechce změnit

 

Harmonický stav:

 

 • pozitivní a jasné vyhodnocení své situace

 • přijetí plné odpovědnosti za svůj stav z hlediska vyšších skutečností (osud, karma)

 • pocit uvolnění, klid, mír a optimismus

 • z role oběti se člověk stává pánem svého osudu

 

Dovolte mi, abych vám nyní představil světově nejznámější a v praxi nejpoužívanější esenci, která je v přírodní medicíně obecně považována za jeden z nejvýznamnějších energetických léčebných preparátů. Jedná se o tzv. „Krizovou esenci“ jejíž blahodárný a rychlý účinek byl mnoha lidmi opakovaně nesčetněkrát potvrzen, a kterou osobně velice doporučuji nosit stále s sebou v příručním zavazadle pro případ potřeby - viz níže.

 

 

39. RESCUE REMEDY - Krizová esence

Složení:

 1. Snědek okoličnatý – léčí psychické i fyzické trauma na všech úrovních

 2. Devaterník penízkovitý – léčí stavy vnitřní paniky a extrémního strachu

 3. Netýkavka žlázonosná – léčí stavy podrážděnosti, stresu a netrpělivosti

 4. Slíva třešňová - pomáhá redukovat silné vnitřní napětí a ztrátu sebeovládání

 5. Bílá lesní réva – pomáhá proti mdlobám a stavům ochromení či bezvědomí

 

Energetická centra – čakry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Léčebné účinky:

Po aplikaci Krizové esence dochází k okamžitému zklidňujícímu účinku na celý energetický systém člověka nebo zvířete v takových případech, jako je např. šok při nehodách a úrazech, příliš silné emoce

v podobě paniky, strachu apod. Odstraněním šoku při podobných událostech dochází k rychlejší schopnosti regenerace organismu a přirozenému procesu vyléčení. Je dobré mít malou lahvičku

Krizové esence stále po ruce doma, v příručním zavazadle nebo v lékárně svého automobilu.

Člověk tím v naléhavých případech může pomoci sobě i druhým.

 

Příklady použití Krizové esence u člověka:

 • duševní zmatenost a desintegrace např. po hádce či konfliktu či obdržení nepříjemné zprávy

 • úmrtí v rodině, zhlédnutí šokujících událostí ve zprávách nebo filmu apod.

 • náhlé nečekané zhoršení fyzické či psychické kondice a rovnováhy

 • v případech návštěvy zubního lékaře, soud či rozvodové řízení, přijímací řízení atd.

 • práce v atmosféře plné stresu a napětí

 • mimořádná psychická zátěž a vyčerpání

 

Příklady použití Krizové esence u zvířat:

 • k ošetření široké škály potíží, včetně popálenin, úpalu, záchvatů, poranění apod.

 • jako doplněk lehké anestezie před zákrokem u malých zvířat

 • pro oživení a lepší adaptaci slabých zvířat po narození

 • po probuzení zvířete z anestezie

 • jako bezpečná alternativa sedativ a uklidňujících léků

 • při resuscitaci zvířete, které přestalo dýchat nebo při akutních stavech dušnosti

 

Důležité upozornění:

Krizová esence je určena jako doplňující a pomocný prostředek a nenahrazuje odbornou lékařkou pomoc a péči.

 

Osvědčené kombinace Krizové esence s jinými květy:

Uvedu zde pouze několik málo případů, kdy je možné sáhnout po osvědčené kombinaci květů, která

se pro tyto případy v praxi často používá:

 

Kombinace proti okusování nehtů a kůže na rukou:

Krizová esence: proti strachu a všeobecnému stavu rozjitření emocí

Řepík lékařský: uvolní potlačované vnitřní obavy

Vinná réva: uvolní agresivní napětí a prosazování vlastní vůle

Borovice lesní: uvolní pocit viny spojené s přáním prosadit se

 

Kombinace zkoušková:

Krizová esence: proti strachu a všeobecnému stavu rozjitření emocí

Modřín opadavý: pro posílení sebedůvěry a sebejistoty

Jilm: proti přechodnému stavu přetížení z množství úkolů, které je třeba v krátké době vykonat

 

Kombinace cestovní:

Krizová esence: proti strachu a všeobecnému stavu rozjitření emocí

Chmerek roční: proti přechodnému stavu vnitřní nerovnováhy

 

Kombinace porodní:

Krizová esence: proti strachu a všeobecnému stavu rozjitření emocí i z důvodu případné fyzické bolesti

Vlašský ořech: pro schopnost adaptovat se na nové podmínky života (novorozenci je možno 1 kapkou esence potřít čelíčko). Tuto kombinaci květů je však nejprve nutné dostatečně rozředit vodou, aby vůbec nebyl patrný alkohol, který je v originálních esencích obsažen.

 

Příprava a užívání Krizové esence nebo kombinované směsi:

Pro přípravu k užívání Krizové esence či výše zmíněných kombinací použijte lahvičku s pipetou o obsahu např. 25 ml, přidejte pro dodatečnou konzervaci esencí trochu lékařského 60% a dolijte kojeneckou vodou. Do roztoku nakapejte 3 kapky od každé esence, kterou