Please reload

Recent Posts

Bachovy květové esence - 14.díl

September 20, 2016

1/10
Please reload

Featured Posts

Bachovy květové esence - 11.díl

April 19, 2016

31. VERVAIN - Sporýš lékařský

32. VINE - Vinná réva

33. WALNUT - Vlašský ořech

 

Dnes bych se rád zmínil o projevech účinku Bachových esencí a sice při jejich prvním použití. První reakce na esence je vždy velmi individuální. U senzitivních lidí se dá rozpoznat účinek již pár vteřin

po aplikaci. Energie člověka jakoby změkne, uvolní se napětí ve tváři a člověk tak dostane, dá se říci „oduševnělý“ výraz. Dostavuje se celkový pocit úlevy a oživení energie na všech úrovních.

 

Dalším projevem může být i poněkud dramatické zpracovávání vnitřních zážitků, otevřou se dlouho potlačovaná témata ke zpracování s jasným náhledem k jejich řešení a v některých případech se může dostavit i úlevný pláč. Jindy člověk zase může většinu témat ke zpracování vyřešit v živých snech nebo

se dostaví rázná rozhodnost s pozitivní energií začít věci ihned konstruktivně řešit.

 

Projevem léčby může být i tělesná očista v podobě zvracení a průjmu, opět s následným velikým pocitem úlevy, že něco starého a po dlouhou dobu pro duši nestravitelného touto cestou odchází. Někdo jiný zase může po krátkou dobu prožívat v určitých částech těla nebo na hlavě pocit tlaku

a mírné bolesti, zdá se tedy, že mentální a duševní napětí odchází cestou „vybolení se“ a člověk jaksi mimosmyslově a vnitřně tomuto procesu rozumí a nijak se jej nesnaží potlačit, protože cítí že jde

o léčivý efekt terapie.

 

Obecně se dá říci, že lidé v důsledku účinku esencí začínají být více otevření a komunikativní, mají nové nápady či vize a někteří doslova zažívají až mystické stavy (vlastní zkušenost) spojení s vyšším principem naší existence. Po dlouhém utrpení se u nich opět dostavuje pocit štěstí, radosti ze života

a síla pro zvládání i jakkoli náročných úkolů.

 

31. VERVAIN - Sporýš lékařský - Verbena officinalis

Popis: Sporýš lékařský je mimořádně účinná, v současnosti však ve fytoterapii opomíjená bylina. Jeho léčivé účinky znali lidé už ve starověku. Latinský název čeledi sporýšovitých (verbenaceae) pochází

od Římanů, kteří tak označovali rostliny, jež sloužily k očistě ducha. Jde o vzpřímenou, robustní trvalku

s tuhou lodyhou, dorůstající výšky až 60 cm. Roste většinou na mezích a pastvinách, výjimkou nejsou

ani pustá místa, skládky či rumiště. Rostlina miluje teplo. Malé, světlefialové květy se otevírají

od července do září.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: přílišná péče o blaho druhých

 

Energetická centra – čakry: 2, 3, 6, 7

 

Hlavní symptomy: přílišná horlivost, podrážděnost, nadměrné vnitřní napětí a tlak na druhé

 

Další možné symptomy:

 

 • člověk se mylně domnívá, že pouze jeho myšlenky, ideály a názory jsou správné a neúnavně přesvědčuje druhé

 • nadšení pro nějakou ideu nebo nápad a horlivá snaha strhnout ostatní s sebou

 • intenzivní nadměrné soustředění, snaha dělat všechno na 300%

 • impulzivnost, křečovité nadšení, přehnaný idealismus až fanatismus

 • usilovná snaha měnit a napravovat a poučovat druhé

 • vnitřní přepětí, neschopnost se uvolnit, rychlá chůze, gesta, pohyby a mluva

 • podráždění, když něco nejde jeho tempem nebo podle jeho představ

 • v extrémních případech určitá forma maniodepresivity (období přehnané aktivity střídá vyčerpanost a depresivní stavy a toto se neustále dokola opakuje)

 

Harmonický stav:

 

 • správné hospodaření s vlastní energií, celkové uvolnění a zklidnění

 • pozitivní, vyrovnaný idealista se schopností vcítit se do druhých a uznat jejich názory

 • vnímá a vyhodnocuje věci v širších souvislostech

 • používá svou silnou vůli, energii  a nadšení pro dobro celku, dobrý vůdce

 • pracuje se svou energii cílevědomě a s láskou ke splnění úkolu, který za to stojí

 

32. VINE - Vinná réva - Vitis vinifera

Popis: Této, až 15 m dlouhé liánovité pnoucí rostlině, se daří zejména v teplých podmínkách. Potřebuje dostatek slunce a vzduchu. Její zralé plody  se používají především jako surovina pro výrobu vína

a dalších nápojů, ale též k přímé konzumaci. Někdy se označuje též jako evropská réva nebo jako ušlechtilá réva. Malé zelené vonící květy rostou v hustých hroznech a doba květu je závislá na podnebí.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: přílišná péče o blaho druhých

 

Energetická centra – čakry: 2, 3, 4, 6, 7

 

Hlavní symptomy: dominantní ctižádost, mocenské vystupování

 

Další možné symptomy:

 

 • člověk je tvrdý, hladoví po moci a nerespektuje individualitu druhých

 • vnucování vlastní vůle druhým a nahánění strachu

 • tvrdost, nelítostnost až brutalita bez výčitek svědomí

 • typ domácího tyrana a diktátora

 • autoritativní ovládání druhých v mylném domnění, že je to pro jejich dobro

 • problémy s poroučením a poslušností

 • hlava předchází srdce

 

Harmonický stav:

 

 • pochopení faktu, že za negativními postoji je vlastní strach

 • transformací strachu dojde k velkému vnitřnímu uvolnění

 • člověk používá svou vrozenou vůdčí sílu a schopnosti správným způsobem pro dobro celku

 • moudrý vůdce s porozuměním a přirozenou autoritou, spojení vůle s láskou

 

33. WALNUT - Vlašský ořech - Juglans regia

Popis: Vlašský ořech, zvaný také Ořešák královský, je opadavý listnatý strom, který dorůstá výšky až 30 m. Začíná plodit ve věku 8 až 10 let a dožívá se i 100 let, ve výjimečných případech až 300 let. U starých Římanů byl prý zasvěcen bohu Jupiterovi. Vlašskému ořechu prospívá život v půdách hlubokých, dobře provzdušněných, vlhčích, výživných a vápnitých. Květy mají zelenavou barvu a kvetou v dubnu nebo květnu.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: přecitlivělost na určité vlivy a myšlenky

 

Energetická centra – čakry: 1, 3, 6, 7

 

Hlavní symptomy: znejistění, ovlivnitelnost, kolísavost a labilita v důležitých fázích vývoje člověka

 

Další možné symptomy:

 

 • snížená adaptabilita na významné změny v životě (např. změna zaměstnání, rozvod, odchod do penze, stěhování, těhotenství, menopauza, růst zubů u dětí, apod.)

 • člověk ví, co chce dosáhnout, ale momentálně se cítí oslabený nebo nejistý, např. pod vlivem názorů druhých lidí

 • chybí učinit poslední krok k nějakému důležitému životnímu rozhodnutí, ale brání tomu vnitřní zakolísání a nejistota

 • člověk je neschopen vymanit se z vlivu nějaké silné osobnosti( duchovní autorita, učitel, partner, apod.)

 

Harmonický stav:

 

 • ukončení starého způsobu myšlení, konvencí, omezení a vykročení k novým začátkům

 • člověk je věrný vlastním idejím a intuici z nitra a nenechá se zviklat okolnostmi a ostatními lidmi

 • otevřený, nezaujatý postoj k novým věcem

 

Příště: žebratka bahenní, bílý kaštan a sveřep větevnatý

 

Kompletní seznam esencí - zde: