Please reload

Recent Posts

Bachovy květové esence - 14.díl

September 20, 2016

1/10
Please reload

Featured Posts

Bachovy květové esence - 10.díl

April 19, 2016

28. SCLERANTHUS - Chmerek roční

29. STAR OF BETHLEHEM - Snědek okoličnatý

30. SWEET CHESTNUT - Kaštan jedlý

 

Rád bych se nyní zmínil o duchovním či ezoterickém aspektu rostlin a zejména jejich květů. Člověk měl vždy k rostlinám a zvláště k jejich květům veliký respekt a vnímal je jako symbol krásy, dokonalosti

a prostředku pro rozvoj nejvyšších schopností. Zde je zajímavé zmínit např. růži, která si pro svoji krásu a vůni vysloužila název „královna květin“ a objevuje se dodnes v symbolech řádu Rosenkruciánů, súfistů  a na vlajkách některých států. Dalším známým symbolem čistoty a dokonalosti je v indické kultuře lotos. Tibetští mistři meditace prohlašují, že i dnes existuje přímé spojení mezi podvědomou oblastí psychiky člověka a rostlinou říší. Rostliny zde byly ve velmi rozvinuté formě již dávno před tím než se na planetě Zemi objevil první člověk.

 

Proto lze zřejmě prostřednictvím určitých květin a jejich léčivých účinků vstoupit do spojení s hlubší dimenzí našeho bytí a obnovit tak svoji duševní rovnováhu a harmonii, která zde má své kořeny. Následně se též posílí přirozená schopnost regenerace a proces sebeléčení na úrovni fyzického těla.

V učení o energetických centrech zvaných „čakry“ se dovídáme více o energiích, ze kterých je složeno naše fyzické tělo a jeho jemnohmotné (pouhým okem neviditelné) části.

 

To byl i důvod, proč jsem u popisu jednotlivých rostlin a jejich léčivého účinku připojil i oblast příslušné čakry, kde Bachovy esence působí. Laskavý čtenář nechť si sám vyhledá v literatuře nebo

na internetu příslušné další korelace vztahující se k těmto čakrám.

 

28. SCLERANTHUS - Chmerek roční - Scleranthus annuus

Popis: Plazivá chomáčovitá rostlina 5 – 70 cm vysoká roste na polích, zahradách, sadech, vinicích,

na pustých místech u cest, rumištích, kamenných tarasech apod. Nejvíce je zastoupen na lehčích

a chudších půdách s nedostatkem vápníku. Chmerek je rozšířen téměř po celé Evropě, na východě po Ural a Kavkaz, Malá Asie, na jihu do Středozemí, včetně severní Afriky. Kvete od května do pozdního podzimu malými, světle nebo tmavě zelenými květy v trsech.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: nejistota

 

Energetická centra – čakry: 3, 6, 7

 

Hlavní symptomy: nerozhodnost, vnitřní nevyrovnanost, náhlé změny nálad

 

Další možné symptomy:

 

 • vnitřně neklidný, těkavý, nerozhodný člověk

 • myšlenkami přeskakuje od jedné možnosti ke druhé

 • druhým lidem připadá kvůli své nerozhodnosti velmi nespolehlivě

 • nesoustředěnost, roztěkanost, v řeči přeskakuje od jednoho tématu ke druhému

 • vnitřní nevyrovnanost projevená i na tělesné úrovni (roztržitá gesta, cestovní horečka, poruchy rovnováhy apod.)

 

Harmonický stav:

 

 • vnitřní vyrovnanost a uvážlivé rozhodování, spolehlivost

 • schopnost udělat správná rozhodnutí v pravou chvíli

 • celkové zklidnění, vnitřní rovnováha a stabilita

 

29. STAR OF BETHLEHEM - Snědek okoličnatý - Ornithogalum umbellatum

Popis: Snědek je vytrvalá cibulovina, dorůstající výšky 15 – 30 cm, se štíhlými listy a bílými květy, které jsou narubu zeleně pruhované. Roste hlavně na slunných stanovištích, na okrajích polí, vinic, starých zahrad, parků a lesů. U nás je zařazen mezi ohrožené druhy naší květeny. Kvete od dubna do května

a květy se otevírají pouze na část dne, kdy svítí slunce. Edward Bach nazval tuto esenci „ duševním utěšitelem a tišitelem bolesti” a zařadil ji mezi nejdůležitější esenci tzv. „Krizové esence”, složené z pěti esencí jeho květové kolekce.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: skleslost a zoufalství

 

Energetická centra – čakry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Hlavní symptomy: následky, čerstvé i z minulosti, po tělesných i duševních šocích a traumatech

na vědomé nebo podvědomé úrovni

 

Další možné symptomy:

 

 • hluboký zármutek po zklamání, šoku z úrazu, následky po nehodě, ze špatné zprávy, ztráty někoho blízkého, apod.

 • člověk je při sebemenší zátěži bez energie jakoby ochrnutý a v polospánku

 • deprimující citové zážitky trvají příliš dlouho a neodeznívají

 • člověk odmítá přijmout útěchu, kterou ale nutně potřebuje, neboť sám může těžko zdolat traumatický zážitek

 • u některých psychosomatických onemocnění vzdorujících terapii konvenčními prostředky (psychofarmaka, antidepresiva apod.), nebo po dlouhodobém užívání drog či psychofarmak může tato esence velmi dobře pomoci

 

Harmonický stav:

 

 • pocit vzkříšení, vnitřní živosti, duševní jasno a příliv energie

 • zklidnění celého nervového systému, celkové uvolnění z napětí

 • odblokování a zpracování negativního energetického bloku jako následku šoku a rychlé zotavení

 

30. SWEET CHESTNUT - Kaštan jedlý - Castanea sativa

Popis: Strom kaštanovníku setého (lidově „jedlého kaštanu“) dorůstá výšky 20 – 25 m a má širokou vejčitou korunu. Tloušťka jeho kmene někdy přesahuje až 2 m. Dožívá se věku několika stovek let.

Roste v otevřených lesích v teplejších oblastech Evropy a Asie. Květy s intenzivní vůní se objevují teprve

po vypučení listů  v červnu, červenci a srpnu. Plody - kaštany jsou lesklé, tmavě hnědé a dozrávají v září. Jsou jedlé a po upečení nebo uvaření představují oblíbenou a zdravou pochoutku.

 

Klíčové téma podle dr. Bacha: skleslost a zoufalství

 

Energetická centra – čakry: 3, 6, 7

 

Hlavní symptomy: pocit nejhlubšího zoufalství a beznaděje

 

Další možné symptomy:

 

 • člověk se domnívá, že dosáhl hranice toho, co může snést

 • krajní stav duševního přetížení

 • stavy izolace a prázdnoty, „temná noc duše”

 • intenzita utrpení přesahující lidské chápání

 • mučivé vnitřní stavy s pocity ohrožení existence samotné duše

 

Harmonický stav:

 

 • duševní transformace k novému pohledu a vnímání života,

 • celkové duševní uvolnění může být prožíváno jako osobní zážitek Boha a vykoupení

 • pozitivní síla pro změnu situace, nalezení sebe sama

 

Příště: sporýš lékařský, vinná réva a vlašský ořech

 

Kompletní seznam esencí - zde:

 

Tags: text&photo